Przed zalogowaniem > Utwórz firmę

Drukuj

Utwórz firmę

Program może jednocześnie operować na danych tylko jednej firmy. Można z jego pomocą ewidencjonować i archiwizować działalność firm. Wymaga to przełączania się między firmami. Zmiana firmy na inną, jak też założenie dodatkowej nowej firmy nie oznacza utraty dotychczasowych danych. Są one bezpiecznie zapisane na dysku i w każdej chwili można z nimi ponownie pracować.

 

Polecenie Firma > Utwórz firmę otwiera kreator tworzenia firmy. Wszelkie dane związane z pracą programu są przechowywane w plikach baz danych we wskazanym podczas zakładania firmy folderze (nazywanym też katalogiem dyskowym). Są tam przechowywane wszystkie informacje o ustawieniach programu związanych z tworzoną firmą.

 

Kreator zakładania firmy

Aby założyć firmę należy w kolejnych krokach kreatora określić parametry tworzonej firmy:

hmtoggle_plus11. Rozpoczęcie

hmtoggle_plus12. Dane firmy

hmtoggle_plus13. Dane adresowe

hmtoggle_plus14. Parametry firmy

hmtoggle_plus15. miedzyfirmami.pl

hmtoggle_plus16. Podsumowanie