Praca z firmą > Ustawienia > Systemy bankowe

Drukuj

Systemy bankowe

Okno Systemy bankowe składa się z paska narzędziowego oraz tabeli z listą systemów bankowych. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z systemami bankowymi zawiera następujące polecenia:

Dodaj

umożliwia dodanie nowego systemu bankowego - otwiera okno Dodawania nowego systemu bankowego,

Usuń

za pomocą przycisku można usunąć wybrany z listy system bankowy.

 

Dodatkowo w oknie Systemy bankowe z menu podręcznego, dostępnego pod prawym klawiszem myszy komputerowej można wybrać operacje "Dodawanie nowego systemu bankowego" oraz "Usuwanie systemu bankowego" dla wybranego na liście banku.

 

Konfiguracja systemów bankowych >>

 

Tabela z listą systemów bankowych składa się z nagłówka oraz z listy systemów bankowych. Kolumny tabel opisują cechy każdego z banków. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linie podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

 

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów >>

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Nazwa - nazwa banku,

Format przelewów - format bankowych przelewów,

Format wyciągów - format bankowych wyciągów.

Po wybraniu na liście systemu bankowego w dolnej części okna prezentowane są szczegóły danego systemu bankowego.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń