Praca z firmą > Strona domowa

Drukuj

Strona domowa

Okno Strona domowa otwiera się bezpośrednio po uruchomieniu programu e-Dokumenty. W widoku okna znajdują się informuje o stanie procesów biznesowych w grupach dotyczących:

Umów

e-Faktur sprzedaży

e-Faktur zakupu

Nieznanych plików

e-Pieczęci

e-Przelewów

 

Dla każdej z grup widoczne są stany procesów biznesowych zgodnie z ustawionymi filtrami. Dla przykładu w grupie e-Przelewy widoczny jest stan dla dokumentów: „Do wysłania”, „Odrzuconych”, „Do akceptacji”. Są to filtry domyślne programu.

 

Aby przejść do okna obsługującego dany proces biznesowy należy wybrać odpowiadający mu link znajdujący się z prawej strony operacji.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń