Strona startowa

Drukuj

Polecenia i filtrowanie

Przyciski poleceń:

Anuluj - powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.

Akceptuj - powoduje zaakceptowanie wprowadzanych zmian lub zaakceptowanie e-dokumentu.

Dalej - wyświetla następną stronę wprowadzania danych.

Drukuj szczegóły - umożliwia wydrukowanie raportu z historią e-dokumentu.

Dodaj - umożliwia dodanie pozycji np. nowej umowy dla e-dokumentów.

Edytuj dane firmy - umożliwia edycję danych firmy.

Eksportuj - umożliwia zapisanie e-dokumentu w wybranej lokalizacji.

Importuj - umożliwia pobranie e-dokumentu.

Odrzuć - umożliwia odrzucenie e-dokumentu.

Odbierz - umożliwia pobranie e-dokumentu.

Podpisz - umożliwia podpisanie e-faktury.

Pobierz wyciąg/pobierz operację - umożliwia zaimportowanie e-dokumentu.

Potwierdzenie - umożliwia potwierdzenie umowy na obsługę e-dokumentów.

Rezygnacja - umożliwia rezygnację z umowy na obsługę e-dokumentów.

Twórz e-Fakturę - umożliwia tworzenie e-faktury.

Usuń - umożliwia usunięcie e-dokumentu.

Weryfikuj podpis - weryfikuje podpis i integralność zaznaczonych na liście e-dokumentów.

Wyślij - umożliwia wysyłanie e-dokumentów.

Wróć - powraca do poprzedniej strony.

Zleć przelew - umożliwia wprowadzenie Polecenia przelewu krajowego.

Zakończ - kończy proces wprowadzania zmian.

Zapisz - zapisuje wprowadzone zmiany lub dane.

 

Filtry:

filtr_2   otwiera okno filtrowania.

odswierz   odświeża zawartość wyświetlanego okna.

2012-06-14_14h58_28_lupka umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Wyczyść - usuwa wybrane kryteria filtrowania.

Anuluj - anuluje definiowanie filtru zamykając jednocześnie okno Filtry.

Zastosuj - powoduje zastosowanie zdefiniowanego filtrowania.

Zapisz filtr - pozwala zapisać kryteria wyszukiwania jako nowy filtr.