Praca z firmą > Dokumenty > Przelewy bankowe

Drukuj

Przelewy bankowe

Wprowadzona w programie funkcjonalność e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń przelewów krajowych, przelewów do organów podatkowych oraz do ZUS-u, a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych.

W oknie Przelewy prezentowana jest lista wszystkich elektronicznych zleceń przelewów bankowych: przelewów krajowych, przelewów do US, przelewów do ZUS.

 

Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z przelewami zawiera następujące polecenia:

Zleć przelew

umożliwia wprowadzenie zlecenia przelewu krajowego w oknie Polecenie przelewu.

Jak zlecić e-Przelew krajowy >>

Jak zlecić e-Przelew walutowy >>

 

Program e-Dokumenty umożliwia zlecanie elektronicznych przelewów krajowych i walutowych. Polecenia przelewów do US i ZUS wystawiane są w programach Sage: Kadry i Płace, Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość skąd są następnie przesyłane do programu e-Dokumenty.

 

Wyślij

umożliwia wysłanie przelewów ze statusem Do wysłania. Jak wysłać e-Przelew >>

Akcepuj

umożliwia akceptację zaznaczonych na liście przelewów bankowych. Przycisk jest aktywny przy włączonym parametrze pracy: Wymagana akceptacja przelewów.

Odrzuć

umożliwia odrzucenie zlecenia przelewu bankowego.

Usuń

umożliwia usunięcie przelewu bankowego. Szczegóły procesu usuwania przelewów zostały opisane w: Jak usunąć e-Przelewy bankowe >>

Drukuj szczegóły

umożliwia wydrukowanie raportu z historią zlecenia przelewu bankowego.

Importuj

umożliwia pobranie e-Przelewu w postaci pliku XML wystawionego poza programem linii Sage Symfonia 2.0. Prawidłowo pobrana pozycja pojawi się na liście przelewów.

 

Dodatkowo w oknie Przelewy bankowe z menu podręcznego dostępnego pod prawym klawiszem myszy można wybrać operacje Zleć przelew oraz Importuj. Z pozycji wybranego przelewu w menu kontekstowym dostępne są również polecenia: Wyślij, Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Drukuj szczegóły, Anuluj wysłany przelew, Oznacz jako odrzucony przez bank oraz Powiąż z operacją bankową.

 

Lista widocznych przelewów dotyczy wszystkich możliwych rodzajów przelewów: przelewy krajowe, przelewy walutowe, przelewy do US, przelewy do ZUS. Szczegóły wybranego z listy e-Przelewu będą się różniły w zależności od rodzaju wybranego przelewy bankowego: szczegóły przelewu krajowego, szczegóły przelewu walutowego, szczegóły przelewu do US, szczegóły przelewu do ZUS.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń