Strona startowa

Drukuj

Procesy - konfiguracja wstępna

Utworzenie firmy

Zakładanie firmy

Otwieranie firmy

 

Konfiguracja programu

Zalogowanie na użytkownika Admin (puste hasło)

Zmiana hasła

Nadanie odpowiednich uprawnień dla użytkownika Admin

Ustawienie Parametrów pracy firmy

Wygenerowanie e-Pieczęci firmowej lub dodanie podpisów

Dodanie rachunków bankowych i systemów bankowych

Dodanie użytkowników programu i nadanie im uprawnień

 

Konfiguracja współpracy z innymi programami Sage

Procedura jest opisana w podręczniku użytkownika

 

Zobacz także:

Kopia bezpieczeństwa

Aktywacja danych firmy