Strona startowa

Drukuj

Praca z filtrami

Filtry danych służą do wybierania i pokazywania tylko tych informacji, które chcemy zobaczyć w wierszach kolumn.

 

Aby skorzystać z funkcji filtrowania danych, należy z prawej strony nagłówka danej kolumny wybrać ikonę Filtr1, wówczas zostanie rozwinięta lista pozycji wyboru. Wybranie danej pozycji z listy oznacza, że zostaną wyświetlone tylko te dane, które chcemy zobaczyć oraz ukryte wszystkie pozostałe.

 

Funkcja filtrowania nie modyfikuje w żaden sposób danych. Wszystkie wybrane pozycje do filtrowania widoczne są bezpośrednio pod tabelą. Możliwe jest natychmiastowe usunięcie filtru i wyświetlenie tym samym wszystkich danych ponownie, poprzez wybranie pozycji Wszystko z listy filtrów.

 

Filtry w poszczególnych kolumnach można wybierać w dowolnej kolejności. Filtry są stosowane stopniowo, w kolejności ich wyboru. Po zastosowaniu filtru dla pierwszej wybranej kolumny, można uzyskać jeszcze bardziej konkretne informacje, poprzez zastosowanie filtrów kolejno do pozostałych kolumn. Kolejne filtry ograniczają zakres wyświetlonych danych, uwzględniając przy tym wybór poprzednich filtrów.

Filtry pokazują wartość zgodną z wybranym pojedynczym warunkiem lub umożliwiają jednorazowe zastosowanie większej ilości warunków w kolumnie poprzez zdefiniowanie opcji zaawansowanego filtrowania.

Aby utworzyć niestandardowy filtr, należy z listy dostępnych filtrów wybrać pozycję Wg wyboru; zostanie otwarte okno dialogowe Filtry.

 

Za pomocą tego rodzaju filtrowania można znajdować elementy, które są niedostępne na liście, bezpośrednio po wybraniu ikony Filtr1 w nagłówku kolumny:

Wartości z określonego zakresu, na przykład wszystkie operacje z zakresu między dwoma rodzajami operacji.

Wartości spoza zakresu, na przykład wszystkie operacje mniejsze lub większe niż określona para rodzajów operacji.

Wartości równe lub różne od innych wartości.

Określony tekst, który jest częścią innego tekstu.

 

Zobacz także:

Filtry