Praca z firmą > Kontrahenci

Drukuj

Kontrahenci

Okno kontrahentów składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą umów oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranej na liście umowy. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje jakieś zgrupowane cechy wybranego elementu.

 

Pasek narzędziowy za pomocą którego można wykonywać operacje zawiera następujące predefiniowane filtry:

Wszyscy - pojawia się lista wszystkich kontrahentów wprowadzonych do programu.

Z obowiązującą umową - pojawiają się tylko kontrahenci którzy mają podpisaną i obowiązującą umowę na przesyłanie dokumentów elektronicznych.

Bez obowiązującej umowy - pojawiają się wyłącznie kontrahenci bez aktywnej umowy o. przesyłaniu dokumentów elektronicznych.

Tabela z listą kontrahentów składa się z nagłówka oraz listy danych stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego kontrahenta. Pasek narzędziowy za pomocą którego można wykonywać operacje związane z kontrahentem zawiera następujące polecenia:

Dodaj

otwiera formatkę dodawania dodawania kontrahenta.

Dodaj umowę

otwiera okno kreatora Nowa umowa kontrahenta

Usuń

usuwa zaznaczonych na liście kontrahentów (usunąć można tylko kontrahenta dla którego nie ma wystawionych dokumentów).

Anonimizuj

Uruchamia operację anonimizacji danych kontrahenta. Operacja jest nieodwracalna i skutkuje zamazaniem danych kontrahenta oraz usunięciem danych na powiązanych z nim dokumentach. Przed przystąpieniem do anonimizacji zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa. Domyślne ustawienie filtra w kartotece ukrywa na liście zanonimizowanych kontrahentów.

Operacja wykonywana jest wyłącznie dla danych osobowych w programie e-Dokumenty. Użytkownik powinien samodzielnie zadbać o animizację danych w programach z którymi prowadzana jest wymiana danych.

 

Menu kontekstowe:

Zmień aktywność

zmienia aktywność lub nieaktywność kontrahenta, czyli to, czy dany kontrahent pojawia się na listach wyboru w programie, czy też nie.

Usuń uzgodnienia kontrahentów

usuwa uzgodnienia dla wybranego kontrahenta (polecenie dostępne tylko z menu kontekstowego).

 

Po wybraniu kontrahenta na liście w części okna pod listą pojawi się panel ze stronami, które opisują szczegóły wybranego kontrahenta, elementy powiązane z nim oraz niektóre jego istotne cechy.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń