Przed zalogowaniem > Odtwarzanie danych firmy

Drukuj

Odtwarzanie danych firmy

Polecenie Firma > Odtwarzanie danych otwiera okno kreatora, przy pomocy którego można odtworzyć dane firmy z kopii bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem odtwarzania bazy danych należy przeprowadzić archiwizację danych firmy, o czym przypomina komunikat widoczny w oknie.

 

Kreator odtwarzania danych firmy

Plik źródłowy

Wskazać plik archiwum wybierając ścieżkę do pliku w oknie systemowym Otwieranie lub wpisując ręcznie.

Nazwa firmy

Należy wskazać plik (katalog) z archiwum bazy firmy.

 

Serwer docelowy

Parametry połączenia

w polu Serwer należy wpisać nazwę serwera na którym znajduje się motor bazy danych oraz w polu Port numer portu komunikacyjnego z bazą. Domyślnie podpowiadają się wartości ustalone w trakcie instalacji programu.

 

Użytkownik

Należy podać w polu Użytkownik dane użytkownika programu e-Dokumenty oraz zweryfikować jego dane (pole Hasło).

 

Zakończenie

Aby odtworzyć firmę kliknij Zakończ.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń