Przed zalogowaniem > Odłącz firmę

Drukuj

Odłącz firmę

Polecenie Firma > Odłącz firmę kreator odłączania firmy, w którym można odłączyć od programu wskazaną na liście firmę.

 

Kreator odłączania firmy

Wskaż firmę do odłączenia

Wskazać na liście firmę, która ma być odłączona.

Użytkownik

Należy wpisać nazwę użytkownika.

Hasło

W to pole należy wpisać hasło.

Zakończenie

Aby odłączyć firmę kliknąć Zakończ.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń