Praca z firmą > Menu Firma > Odbierz

Drukuj

Odbierz

Polecenie Firma > Odbierz otwiera okno systemowe, w którym wskaż dokument, który ma chcesz pobrać do bazy programu i zatwierdź operację przyciskiem Otwórz. Wybrany dokument pojawi się na liście dokumentów programu e-Dokumenty.

 

Przy pierwszym imporcie dokumentu od nowego kontrahenta pojawi się okno z możliwością dodania go do kartoteki programu e-Dokumenty. Przy ponownym imporcie uzgodnienia będą zapamiętane i wykorzystywane.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń