Strona startowa

Drukuj

O programie

Program e-Dokumenty wchodzi w skład opcji rozszerzającej e-Box dla produktów Sage (zakres współpracy jest określony w warunkach wykupionej licencji). Zadaniem programu jest wspomaganie zarządzania małymi i średnimi firmami.

 

Program e-Dokumenty jest elastycznym narzędziem służącym do zarządzania i archiwizacji faktur elektronicznych będących w obiegu przedsiębiorstwa. Funkcjonalność e-Przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń przelewów krajowych, przelewów do organów podatkowych oraz do ZUS-u a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych.

 

Pierwszą z głównych funkcji zarządzania, którą oferuje program, jest możliwość elektronicznego wysłania i przechowywania faktur elektronicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Funkcjonalność e-Dokumentów pozwala również na bezpieczny obrót fakturami poprzez zastosowanie elektronicznej pieczęci firmy lub podpisu kwalifikowanego. Dzięki temu przedsiębiorca może być pewien tożsamości kontrahenta oraz treści dokumentu, który otrzyma.

 

Aplikacja oferuje także użytkownikowi wsparcie prawne w procesie zatwierdzania tego sposobu przesyłania faktur (zwanym przez ustawodawcę „akceptacją”) dzięki zawartym w programach wzorom umów handlowych.

 

Program pozwala również importować otrzymane faktury elektroniczne do innych programów Sage (zależnie od zakupionej licencji), znacznie skracając proces wprowadzania dokumentów zakupu do ewidencji księgowej. Dodatkowo dokumenty przechowywane w programie są automatycznie archiwizowane, co pozwala na łatwe ich odszukanie oraz zmniejszenie czasu dotarcia do informacji źródłowej.

 

We współpracy z serwisem internetowym www.miedzyfirmami.pl programy Sage umożliwiają szybką i prostą wymianę dokumentów elektronicznych, bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi z wieloma kontrahentami jednocześnie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego. Tę automatyczną wymianę e-faktur z serwisem umożliwia program e-Dokumenty.

 

Zobacz także:

Przed zalogowaniem

Praca z firmą

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń