Praca z firmą > Dokumenty > Nieznane dokumenty

Drukuj

Nieznane dokumenty

Okno nieznanych dokumentów składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą dokumentów oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranego na liście dokumentu. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje zgrupowane cechy wybranego dokumentu.

 

Pasek narzędziowy za pomocą którego można wykonywać operacje związane z nieznanymi dokumentami zawiera następujące polecenia:

Twórz fakturę

otwiera okno kreatora Tworzenie e-Faktury.

Wyślij

otwiera okno kreatora Wysyłanie dokumentu.

Usuń

usuwa zaznaczone na liście dokumenty.

 

Tabela z listą nieznanych dokumentów składa się z nagłówka oraz listy umów stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego dokumentu.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

Tabela zawiera następujące kolumny:

Plik

tu pojawia się nazwa nieznanego pliku.

Rozmiar

tu pojawia się rozmiar pliku w kilobajtach.

Data odebrania

tu pojawia się data odebrania pliku.

Odebrany przez

tu pojawia się informacja kto odebrał plik.

Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:

Odrzuć i usuń - to polecenie dostępne jest w przypadku współpracy programu z serwisem miedzyfirmami.pl. Wykonanie polecenia oznaczy dokument (z powodem) jako odrzucony w serwisie miedzyfirmami.pl i jednocześnie go usunie w programie e-Dokumenty.

Podgląd - pokazuje widok dokumentu.

 

W przypadku odrzucania kilku dokumentów można zadecydować o tym, że wpisany powód odrzucenia będzie mieć zastosowanie dla wszystkich odrzucanych dokumentów. Powód odrzucenia będzie też przekazywany na serwis miedzyfirmami.pl. Podanie powodu odrzucenia nie jest konieczne - można odrzucić dokument bez podawania powodu.

 

Po wybraniu dokumentu na liście (w części okna pod listą) pojawi się panel ze stronami, które opisuję szczegóły wybranego dokumentu, elementy powiązane z nim oraz niektóre jego istotne cechy.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń