Praca z firmą > Menu Firma > Kopia bezpieczeństwa firmy

Drukuj

Kopia bezpieczeństwa firmy

Program e-Dokumenty zawiera wbudowany mechanizm umożliwiający wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych. Wykonanie kopii bezpieczeństwa stanowi jeden z poziomów zabezpieczenia danych i polega na zapisaniu kopii danych firmy na innym niż dysk roboczy nośniku. Tak wykonana kopia bezpieczeństwa zawiera wszystkie informacje o danych rejestrowanych w programie e-Dokumenty. Prawidłowo zorganizowany proces wykonywania kopii bezpieczeństwa powinien wyróżniać się dwiema głównymi cechami:

regularnym cyklem tworzenia kolejnych kopii,

fizyczną odrębnością nośników, na których wykonywane są kopie.

 

Jeżeli program e-Dokumenty jest wykorzystywany wraz z innym programem Sage, to należy zaplanować jednoczesne wykonywanie kopii bezpieczeństwa tych programów. Równoczesne odtworzenie danych programów z kopii bezpieczeństwa zapewni spójność baz danych firmy.

 

Kreator tworzenia kopii bezpieczeństwa

Kreator tworzenia kopii bezpieczeństwa danych firmy otwierany jest poleceniem Firma > Kopia bezpieczeństwa firmy.

 

1.W oknie kreatora określ Folder archiwum, w którym będą zapisywane kopie bezpieczeństwa danych.

2.Kliknij przycisk Dalej.

3.Aby rozpocząć tworzenie kopii bezpieczeństwa kliknij przycisk Zakończ. Wykonanie kopii bezpieczeństwa zostanie zakomunikowane Wykonanie kopii bezpieczeństwa firmy"..." ukończone.  

 

Po zakończeniu operacji kopiowania danych pojawia się okno logowania do firmy programu e-Dokumenty.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń