Procesy konfiguracja wstępna > Jak wykonać kopię bezpieczeństwa

Drukuj

Jak wykonać kopię bezpieczeństwa

Aby wykonać kopię bezpieczeństwa danych należy        

1.Z menu Firma wybrać polecenie Kopia bezpieczeństwa.

2.W oknie Kopia bezpieczeństwa danych firmy wpisać ścieżkę dostępu do kopii bezpieczeństwa. Można również wybrać przycisk polecenia Wybierz i w otwartym oknie dialogu Zapisz jako wskazać parametry ścieżki dostępu.

3.Użyć przycisku Dalej, a następnie Zakończ.

4.Sprawdzić czy w określonej lokalizacji znajduje się kopia bezpieczeństwa.

 

Jeżeli program e-Dokumenty jest wykorzystywany wraz z innym programem Sage, to należy zaplanować jednoczesne wykonywanie kopii bezpieczeństwa tych programów. Równoczesne odtworzenie danych programów z kopii bezpieczeństwa zapewni spójność baz danych firmy.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń