Procesy konfiguracja wstępna > Jak podpisywać e-Faktury

Drukuj

Jak podpisywać e-Faktury

Aby podpisać e-Faktury:

1.Trzeba mieć nadane prawo Podpisywanie e-Faktur.

2.W oknie firmy kliknąć przycisk Dokumenty.

3.W panelu Dokumenty wybrać Dokumenty sprzedaży.

4.W panelu Dokumenty sprzedaży zaznaczyć na liście dokument który ma być podpisany.

5.Kliknąć przycisk Podpisz. W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych firmy nie ma zaznaczonego pola wyboru Do podpisywania faktur używaj e-Pieczęci firmowej - faktura zostanie podpisana e-Podpisem, jeżeli to pole jest zaznaczone - do podpisu zostanie użyta pieczęć firmowa.

6.Kliknąć Dalej, a w następnym oknie Zakończ.

 

Jeżeli w ustawieniach globalnych firmy jest zaznaczone pole wyboru Operacja Wyślij działa jak Podpisz i Wyślij to do podpisania i wysłania e-Faktury zakupu wystarczy kliknąć przycisk Wyślij, a operacje zostaną wykonane jednocześnie. Proces będzie się następnie odbywał w tle pracy programu. W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych firmy nie ma zaznaczonego pola wyboru Do podpisywania faktur używaj e-Pieczęci firmowej, faktura zostanie podpisana e-Podpisem. Jeżeli to pole jest zaznaczone - do podpisu zostanie użyta pieczęć firmowa.

Wraz z e-fakturą można wysłać załącznik dodany do dokumentu - zarówno e-mailem jak i poprzez portal miedzyfirmami.pl. Załącznik może być w formacie XML lub PDF.

Jeżeli w opcjach ustawiono, że dokument ma być wysłany do biura rachunkowego, to pojawi się okno z polem do wprowadzenia adresu biura.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń