Procesy konfiguracja wstępna > Jak pobrać wyciąg lub operacje bankowe

Drukuj

Jak pobrać wyciąg lub operacje bankowe

Wyciągi bankowe wyeksportowane do pliku (w formacie MT940 lub MT942) można zaimportować do programu e-Dokumenty.

 

Aby pobrać wyciąg lub operacje bankowe:

1.Trzeba mieć nadane prawo Prawo do e-Przelewów oraz prawo Odbieranie operacji bankowych i wyciągów.

2.W oknie firmy należy wybrać przycisk Dokumenty.

3.W panelu Dokumenty trzeba wskazać na liście Wyciągi bankowe lub Operacje bankowe.

4.Wybrać akcję Pobierz wyciąg lub Pobierz operacje.

5.Użycie akcji Pobierz wyciąg / Pobierz operacje pozwala zaimportować wyciągi oraz operacje bankowe ze wskazanej w konfiguracji rachunku bankowego lokalizacji. W oknie Wybór elementu: Rachunki bankowe wyświetlanego w sytuacji, gdy firma dysponuje wieloma rachunkami, należy wskazać właściwy rachunek bankowy. Poprawnie pobrane dokumenty pojawią się na liście wyciągów bankowych lub operacji bankowych.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń