Procesy konfiguracja wstępna > Jak dodać użytkownika 

Drukuj

Jak dodać użytkownika

Aby utworzyć nowego użytkownika:

1.Trzeba mieć nadane prawo Zarządzanie użytkownikami.
2.W oknie firmy kliknąć przycisk Ustawienia.
3.W panelu Ustawienia wybrać Użytkownicy .
4.W panelu Użytkownicy kliknąć przycisk Dodaj .
5.W oknie kreatora Nowy użytkownik w panelu Dane użytkownika wypełnić pola Login, Imię, Nazwisko oraz PESEL, a następnie przejść Dalej.
6.W panelu Uprawnienia nadać użytkownikowi odpowiednie uprawnienia zaznaczając pola wyboru na liście uprawnień.
7.Kliknąć przycisk Zakończ. Po wykonaniu tej operacji nowy użytkownik pojawi się na liście użytkowników, a poniżej po wybraniu zakładki Szczegóły, e-Podpisy lub Uprawnienia można obejrzeć i ewentualnie zmodyfikować jego dane szczegółowe. Panel z danymi szczegółowymi pojawi się jako oddzielne okno po dwukrotnym kliknięciu w użytkownika na liście.
8.Po modyfikacji danych szczegółowych użytkownika należy je zapisać przyciskiem zapisz_dd .

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń