Procesy konfiguracja wstępna > Jak dodać e-Podpis

Drukuj

Jak dodać e-Podpis

Aby wygenerować e-Podpis:

1.Trzeba mieć nadane prawo Zarządzanie e-Podpisami.
2.W oknie firmy kliknąć przycisk  Ustawienia.
3.W panelu Ustawienia wybrać e-Podpisy.
4.W panelu e-Podpisy kliknąć przycisk Dodaj  na pasku narzędziowym.
5.W oknie kreatora Nowy e-Podpis (własny) panel Źródło e-Podpisu wybrać pole opcji:
a.Plik – wczytuje podpis zapisany w pliku.
b.Magazyn Certyfikatów – wczytuje podpis z magazynu certyfikatów.
c.Zaznaczenie pola Domyślny powoduje, że tworzony podpis będzie się podpowiadać domyślnie przy podpisywaniu e-Dokumentu.
6.Kliknąć przycisk Zakończ, aby potwierdzić dodanie nowego podpisu i rozpocząć proces dodawania nowego e-Podpisu.
7.Po dodawania podpisu można obejrzeć jego szczegóły po kliknięciu przycisku Pokaż szczegóły.
8.Wcisnąć przycisk Zakończ, aby zamknąć okno.
9.Nowy e-Podpis pojawi się na liście w panelu e-Podpisy.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń