Procesy konfiguracja wstępna > Jak dodać e-Pieczęć

Drukuj

Jak dodać e-Pieczęć

Aby dodać e-Pieczęć firmy:

1.Trzeba mieć nadane prawo Zarządzanie e-Pieczęciami.
2.W oknie firmy kliknąć przycisk Ustawienia.
3.W panelu Ustawienia wybrać e-Pieczęcie.
4.W panelu e-Pieczęcie kliknąć przycisk Dodaj na pasku narzędziowym.
5.W oknie kreatora Nowa e-Pieczęć (własna) panel Źródło e-Pieczęci wybrać pole opcji:
a.Utwórz nową – tworzy nową pieczęć (własną) firmy. Należy określić parametry generowanej e-Pieczęci: nazwę, okres obowiązywania oraz adres e-mail (kontaktowy).
b.Wczytaj z pliku – wczytuje pieczęć zapisaną w pliku.
c.Wczytaj z magazynu certyfikatów – wczytuje pieczęć z magazynu certyfikatów.
d.Zaznaczenie pola Domyślna powoduje, że tworzona pieczęć będzie się podpowiadać domyślnie przy podpisywaniu e-Dokumentu.
6.Kliknąć przycisk Zakończ, aby potwierdzić dodanie nowej pieczęci i rozpocząć proces generowania nowej e-Pieczęci.
7.Po wygenerowaniu pieczęci można obejrzeć jej szczegóły, klikając przycisk Pokaż szczegóły.
8.Wcisnąć przycisk Zakończ, aby zamknąć okno.
9.Nowa e-Pieczęć pojawi się na liście w panelu e-Pieczęcie.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń