Praca z firmą > Dokumenty > Inne księgowe

Drukuj

Inne księgowe

Okno prezentuje dokumenty księgowe inne niż dokumenty sprzedaży i zakupu.

 

Poniżej listy znajdują się zakładki prezentujące szczegółowe informacje o wybranym dokumencie.

 

Polecenie Usuń na pasku narzędziowym umożliwia usunięcie wybranych dokumentów.

 

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń