Procesy konfiguracja wstępna > Generowanie umowy na e-Faktury

Drukuj

Generowanie umowy na e-faktury

Aby zawrzeć umowę z kontrahentem:

1.Trzeba mieć nadane prawo Zarządzanie umowami.

2.W oknie firmy kliknąć przycisk Kontrahenci.

3.W panelu Kontrahenci zaznaczyć na liście kontrahenta.

4.Kliknąć przycisk Dodaj umowę  na pasku narzędziowym.

5.W oknie kreatora Nowa umowa kontrahenta wypełnić dane w kolejnych panelach.

6.W panelu Zakończenie kliknąć przycisk Zakończ.

 

Aby było możliwe wysyłanie e-dokumentów do kontrahentów bezpośrednio z poziomu aplikacji e-Dokumenty trzeba mieć zainstalowanego klienta poczty obsługującego MAPI.

 

Po zakończeniu tworzenia umowy można ją wydrukować i dać kontrahentowi w formie papierowej lub podpisać elektronicznie i wysłać e-mailem. Aby umowa była prawomocna, musi zostać podpisana przez kontrahenta. Po otrzymaniu podpisanej umowy, należy zarejestrować ten fakt w e-Dokumenty. Dopiero po wykonaniu tej operacji można rozpocząć wystawianie e-Dokumentów w programach Handel i Faktura.

 

Aby zarejestrować umowę z kontrahentem na wymianę dokumentów elektronicznych:

1.Trzeba mieć nadane prawo Zarządzanie umowami oraz Dodawanie potwierdzeń i rezygnacji do umowy o wymianie e-Faktur.

2.W oknie firmy kliknąć przycisk Kontrahenci.

3.W panelu Kontrahenci zaznaczyć na liście kontrahenta.

4.Poniżej listy kontrahentów pojawi się panel ze szczegółowymi danymi kontrahenta.

5.Wybrać zakładkę Umowy.

6.Kliknąć przycisk Potwierdzenie  na pasku narzędziowym,

7.Pojawi się komunikat z pytaniem Czy potwierdzić wybraną umowę?

8.Aby potwierdzić umowę - kliknąć Tak, aby zrezygnować kliknąć Nie.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń