Praca z firmą > Ustawienia > Dane firmy

Drukuj

Dane firmy

Okno prezentuje szczegóły dotyczące firmy; można tu uzupełnić dane wprowadzone podczas zakładania firmy lub je zmienić. Pola są edycyjne i ich wartość można zmieniać. Należy w tym celu wybrać przycisk Edytuj dane firmy a następnie nanieść zmiany.

 

Nazwa firmy

pełna nazwa firmy (będzie ona używana na wszystkich dokumentach, dotyczących tej firmy).

 

Skrócona nazwa firmy

skrócona nazwa firmy.

 

VIES

zaznaczenie pola VIES oznacza, że firma jest objęta Systemem Wymiany Informacji o VAT - VAT Information Exchange System (VIES), pozwalającym na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów) oraz informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego.

 

NIP

numer identyfikacji podatkowej firmy nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx-xxx-xx-xx (lub zapis bez spacji).

 

NIP UE

należy podać numer identyfikacji podatnika VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego.

 

REGON

w to pole należy wpisać numer kontrahenta nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny, identyfikujący go do celów statystyki państwowej.

 

PESEL

należy podać numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności.

 

Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Woj., Kraj, Gmina, Powiat, Poczta, Skrytka

w tych polach należy wpisać dane adresowe kontrahenta.

 

Telefon

tu trzeba wpisać numer telefonu kontrahenta.

 

Adres e-mail

tu trzeba wpisać adres e-mail kontrahenta.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń