Praca z firmą > Dokumenty > Dokumenty sprzedaży

Drukuj

Dokumenty - sprzedaży

Okno dokumentów sprzedaży składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą dokumentów sprzedaży oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranego na liście dokumentu. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje zgrupowane cechy wybranego elementu.

 

Pasek narzędziowy za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z dokumentami sprzedaży zawiera następujące polecenia:

Podpisz

podpisuje zaznaczone na liście dokumenty sprzedaży.

Wyślij do...

otwiera okno kreatora wysyłania dokumentu.

Wyślij

wysyła do kontrahenta na którego został wystawiony dokument. Wystawia dokument zgodnie z ustawieniami programu i ustawieniami dla tego kontrahenta.

Usuń

usuwa zaznaczone na liście dokumenty sprzedaży.

 

Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:

Podgląd - pokazuje widok dokumentu.

 

Tabela z listą dokumentów składa się z nagłówka oraz listy dokumentów stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z dokumentów.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

Tabela zawiera następujące kolumny:

Rodzaj - rodzaj dokumentu w kartotece programu handlowego.

Data wysłania - prezentuje datę wysłania dokumentu.

Data ostatniej próby wysłania - pokazana jest data ostatniej próby wysłania dokumentu.

Podpis - informacja czy dokument został podpisany.

Wysłany - wskazuje czy dokument sprzedaży został wysłany. Mogą być dwa stany Tak lub Nie.

Anulowany - informacja czy dokument był anulowany w programie handlowym.

Numer - numer dokumentu w kartotece sprzedaży w ewidencji programu handlowego.

Data wystawienia - data wystawienia dokumentu

NIP - numer identyfikacji podatkowej firmy nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx-xxx-xx-xx (lub zapis bez spacji). To pole jest nieedycyjne.

NIP UE - numer identyfikacji podatkowej stosowany dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. W Polsce numer ten ma postać zwykłego numeru NIP (pisanego bez myślników) poprzedzonego dwuliterowym kodem kraju, czyli PL.

REGON - nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej.

PESEL - numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

Nazwa podmiotu - nazwa kontrahenta

Podpisał - informacja kto podpisał dokument.

Wysłał - informacja kto wysłał dokument.

 

Po wybraniu dokumentu na liście w części okna pod listą pojawi się panel ze stronami, które opisują szczegóły wybranego dokumentu, elementy powiązane z nim oraz niektóre jego istotne cechy.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń