Przed zalogowaniem > Dołącz firmę

Drukuj

Dołącz firmę

Polecenie Firma > Dołącz firmę otwiera okno kreatora dołączania firmy, w którym można dołączyć do programu wskazaną na serwerze firmę. Jest to konieczne przy instalacji programu na nowym stanowisku w przypadku gdy baza danych firmy jest już aktywna.

 

Kreator dołączania firmy

Określ parametry połączenia do serwera MySQL

W tym oknie kreatora należy określić parametry połączenia z serwerem MySQL na którym znajduje się firma dołączana do programu.

Serwer

w tym polu należy wpisać nazwę serwera na którym znajduje się baza firmy.

Port

w tym polu należy wpisać numer portu komunikacyjnego, przez który ma nastąpić połączenie.

 

Parametry bazy danych

Baza danych

w tym polu po kliknięciu przycisku lista należy wybrać z listy nazwę bazy danych, którą chcemy dołączyć.

Odśwież

przycisk służy do odświeżenia danych w polach okna kreatora.

Zakończenie

Kliknij Zakończ, aby dołączyć firmę.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń