Strona startowa

Drukuj

Zintegrowane logowanie

Narzędzie Zintegrowane logowanie umożliwia łatwe logowanie do systemu użytkowników programu. Jeżeli jest zaznaczone Uwierzytelnianie Windows w oknie logowania, to informacje definiujące użytkownika w programie są przekazywane do serwera z wykorzystaniem mechanizmów systemu operacyjnego (użytkownik domenowy). Nie ma wówczas potrzeby wpisywania użytkownika i hasła dostępu.