Strona startowa

Drukuj

Nazwa komputera

Aby sprawdzić nazwę komputera:

1.Na pulpicie lub w menu start odszukaj Ten komputer (w systemie Windows 7: Komputer) i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.

2.Z rozwiniętego menu wybierz polecenie Właściwości.

3.W otwartym oknie odszukaj nazwę komputera.