Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Biała Lista podatników VAT

Drukuj

Biała Lista podatników VAT

Na potrzeby mechanizmu weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej należy skonfigurować zaporę sieciową, aby umożliwiała komunikację ze stroną:

https://wl-api.mf.gov.pl

na porcie 443.