Strona startowa

Drukuj

Rejestracja i aktywacja bazy

Informacje ogóle

Aktywacja programu Sage Symfonia ERP odbywa się automatycznie na podstawie Numeru seryjnego, Numeru klienta. Po wprowadzeniu numerów baza będzie aktywowana przez 70 dni od daty wygenerowania numeru w systemie Sage. W tym czasie system weryfikuje zobowiązania finansowe wobec Sage sp. z o.o. W przypadku uregulowanych płatności i jeśli od zakupu programu minęło 30 dni, program zostaje aktywowany do 2099 roku lub daty zakończenia świadczenia usługi.

 

W przypadku kiedy do bazy nie zostały wprowadzone numery seryjne, program umożliwi pracę przez okres 30 dni (licencja próbna).

 

Rejestracja programu wymaga dostępu do internetu. Licencjonowanie - konfiguracja komunikacji sieciowej >>

 

Zmiana daty systemowej na datę wcześniejszą niż data ostatniego logowania może spowodować zablokowanie wprowadzonej licencji i brak dostępu do funkcji programu.

 

Rejestracja i aktywacja bazy

W celu wprowadzenia numerów licencji do bazy zaloguj się do firmy w module Administracja oraz otwórz okno menu Administracja > Licencje.

img_aktyw_01

W oknie licencji widoczne są wszystkie próbne numery oraz termin wygaśnięcia licencji próbnej.

 

img_aktyw_06

 

 

Sposób aktywacji zależy od tego przy pracujesz na licencji przeznaczonej do pracy na jednej bazie czy też do licencji wielofirmowej.

 

hmtoggle_plus1Rejestracja bazy na licencji jednofirmowej

hmtoggle_plus1Rejestracja bazy na licencji wielofirmowej

 

Zobacz również:

Komunikat - Tryb awaryjny licencjonowania