Administracja > Dane firmy

Drukuj

Dane firmy

Aby wyświetlić panel prezentujący informacje o danych firmy i wprowadzonej licencji wybierz z menu Ustawienia polecenie Dane Firmy.

 

Okno prezentuje nazwę firmy, skróconą nazwę firmy, numer NIP oraz informacje o licencji i aktywacji.

 

Przed zgłoszeniem firmy do aktywacji sprawdź poprawność wprowadzonej nazwy oraz numeru NIP biura rachunkowego.

 

Rejestracja licencji

Aby otrzymać kod aktywacji dla wybranej licencji kliknij przycisk Zarejestruj. Otworzy się okno Rejestracja licencji, w którym można dokonać zgłoszenia licencji do aktywacji.

Rejestracja licencji >>

 

Przycisk Odśwież licencje aktualizuje licencję z serwerem licencjonowania.

 

Zobacz także:

Dane biura rachunkowego