Administracja > Licencje 

Drukuj

Rejestracja licencji

Przycisk Zarejestruj w oknie Dane firmy otwiera to okno umożliwiające rejestrację licencji.

 

Rejestracja nowej licencji

Aby zarejestrować licencję:

1.W otwartym oknie Rejestracja licencji wprowadź w polach:

Nazwa firmy – pełna nazwa rejestrowanej firmy.

NIP – numer NIP rejestrowanej firmy.

Chcę skorzystać z istniejącej bazy – odznacz jeśli wprowadzasz nową licencję. Zaznaczenie umożliwia rejestrację firmy na podstawie innej bazy z licencją wielofirmową.

Numer seryjny – w kolejnych wierszach wprowadź numery seryjne w formacie: XXX-12345.

Numer Seryjny może być zarejestrowany tylko raz, tylko w jednej bazie.

Numer klienta – wprowadź 8 cyfrowy numer rejestracyjny klienta.

2.Kliknij przycisk Zarejestruj.

3.Pełna rejestracja może potrwać od kliku do kilkunastu minut. Aby samodzielnie pobrać dane rejestracyjne kliknij znajdujący się na oknie Dane firmy przycisk Odśwież licencje.

 

Rejestracja programu wymaga dostępu do internetu. Licencjonowanie - konfiguracja komunikacji sieciowej >>

 

Zmiana daty systemowej na datę wcześniejszą niż data ostatniego logowania może spowodować zablokowanie wprowadzonej licencji i brak dostępu do funkcji programu.

 

Rejestracja z wykorzystaniem licencji wielofirmowej

Rejestracja pierwszej firmy licencją wielofirmową wykonywana jest tak samo jak rejestracja nowej licencji. Wprowadzona licencja będzie przechowywana w tej bazie i na jej podstawie możliwa będzie rejestracja dodatkowych firm.

 

Jeśli posiadasz już firmę z zarejestrowaną licencją wielofirmową i chcesz ją wykorzystać do rejestracji nowej firmy:

1.W otwartym oknie Rejestracja licencji wprowadź w polach:

Nazwa firmy – pełna nazwa rejestrowanej firmy.

NIP – numer NIP rejestrowanej firmy.

Chcę skorzystać z istniejącej bazy – zaznacz, aby wykorzystać licencję wielofirmową z innej bazy.

Baza z licencją wielofirmową – wskaż bazę, w której została zarejestrowana licencja wielofirmowa, którą chcesz wykorzystać.

2.Kliknij przycisk Użyj.

3.Do zastosowania ustawień konieczne jest ponowne zalogowanie do firmy.