Raporty programu > Okno Środki trwałe

Drukuj

Okno Środki trwałe

Amortyzacja bilansowa i podatkowa - graficzny

Dane dla deklaracji VAT-7 - graficzny

Etykiety środków trwałych - graficzny

Ewidencja środków trwałych - graficzny

Ewidencja środków trwałych (KPiR i KH) - graficzny

Historia środka - graficzny

Inwentaryzacja środków - graficzny

Koszty eksploatacji środków trwałych - graficzny

KS Karta środka trwałego - graficzny

KS Karta środka trwałego - tekstowy

Kwoty VAT - graficzny

Odpisy podatkowe z podziałem KUP/NKUP - graficzny

Porównanie kont środka i szablonu księgowań

Przemieszczenia środków trwałych - graficzny

Przemieszczenia z oddzieloną zmianą - graficzny

Przewidywany plan amortyzacji dla roku -graficzny

Przyjęcie środka - graficzny

Środki dotowane i refundowane - graficzny

Środki przyjęte do użytkowania - graficzny

Środki sprzedane i zlikwidowane - graficzny

Wartość początkowa środków - graficzny

Zestawienie środków trwałych - graficzny

Zestawienie środków trwałych - tekstowy

Zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016)

Zmiana KŚT 2016 - informacja zbiorcza

Zmiany VAT w roku - graficzny

Zestawienie środków trwałych - Excel

 

Przewidywany przebieg amortyzacji - graficzny

 

Inwentaryzacja - arkusz spisu - graficzny

Inwentaryzacja - rozliczenie - graficzny

Inwentaryzacja - rozliczenie - Excel

 

Lista umorzeń - graficzny

Lista umorzeń - tekstowy