Pojęcia podstawowe > Tabela KŚT

Drukuj

Tabela KŚT

Podstawą do automatyzacji niektórych czynności w programie jest Klasyfikacja Środków Trwałych i związany z nią wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, określone przepisami w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpowiednia baza, zawierająca te dane, jest dostarczana wraz z programem. Ze względu na możliwe zmiany odpowiednich przepisów, wskazane jest przed rozpoczęciem wykorzystywania programu porównanie bazy z przepisami i ewentualne dokonanie zmian. Program dostarcza tabelę, prezentującą hierarchiczny podział środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje.

 

W celu przeprowadzenia aktualizacji tabeli Klasyfikacji Środków Trwałych kliknij na pasku narzędziowym KŚT (Ctrl+Shift+4) i w otwartym oknie kliknij przycisk btn_ustaw. Okno KŚT można otworzyć wybierając Ustawienia > Klasyfikacja środków.