Pojęcia podstawowe > Korekty umorzeń

Drukuj

Korekty umorzeń

Możliwie jest dokonanie korekty dotychczas wyliczonych wartości umorzenia bilansowego i podatkowego dla wybranego środka trwałego oraz planowanych wartości umorzeń w kolejnych miesiącach. Może to być konieczne na przykład wtedy, gdy zapomniano przeprowadzić w programie likwidację lub sprzedaż środka trwałego i amortyzacja naliczała się zbyt długo.

W celu przeprowadzenia korekty umorzeń należy w otwartym oknie Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia zaznaczyć kwotę podlegającą korekcie, a następnie wybrać przycisk polecenia b_apl_kr i w dialogu odpowiednio Korekta amortyzacji planowanej lub Korekta amortyzacji wykonanej zdefiniować warunki przeprowadzanej korekty.