Pojęcia podstawowe > Ewidencjonowanie środków trwałych

Drukuj

Ewidencjonowanie środków trwałych

Program Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe pozwala na przeprowadzenie kompletnej ewidencji środków trwałych od momentu zakupu, aż po zlikwidowanie, sprzedaż czy zamortyzowanie. Każdy środek trwały musi zostać, w celu poprawnego działania programu, dokładnie zdefiniowany. Opis ujmuje różne informacje identyfikujące środek, czyli np. jego numer ewidencyjny i nazwę oraz informacje opisujące proces jego użytkowania, takie jak metoda amortyzacji, stopa procentowa, współczynnik modyfikujący itp. Informacje te są wprowadzane w kolejnych panelach okna Środek trwały.