Pojęcia podstawowe > Pasek menu > Menu Firma > Dialog Eksport danych > Dialog Pola eksportowane > Komunikat Eksport danych

Drukuj

Komunikat Eksport danych

Ten komunikat wyświetlany jest w czasie trwania eksportu danych i po jego zakończeniu. Informuje o postępie i poprawności przeprowadzanej operacji.

 

Zamknij

Wybranie tego przycisku zamyka dialog będąc jednocześnie potwierdzeniem, że użytkownik przyjmuje do wiadomości wyniki eksportu.