Rejestr zdarzeń > Okno Synchronizacja z MS Outlook

Drukuj

Okno Synchronizacja z MS Outlook

W tym oknie możliwe przeprowadzić synchronizację zdarzeń dotyczących środków trwałych pomiędzy programem Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe i MS Outlook.

Wybierz kalendarz

Z tej rozwijanej listy, należy wybrać kalendarz, z którym dokonana zostanie synchronizacja. Przycisk polecenia b_rz_ods odświeża zawartość listy.

 

Pomiń synchronizację dla następujących zdarzeń

Z tej rozwijanej listy, można wybrać rodzaj zdarzeń, które zostaną pominięte podczas synchronizacji. Dostępne są następujące:

Żadne

Cykliczne

Niecykliczne

 

Nie twórz nowych

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że synchronizowana jest tylko zawartość zdarzeń dotyczących środków trwałych, już istniejących w Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe i MS Outlook.

 

Nie usuwaj istniejących

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że podczas synchronizacji nie są usuwane (żadne) zdarzenia, istniejące tylko w MS Outlook bez odpowiednika w Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe. Ze względu na nieodwracalność działań pole to jest domyślnie zaznaczone podczas otwierania okna.

 

Usuwaj zamiast zamieniać

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że podczas synchronizacji usuwane są z MS Outlook zdarzenia dotyczące środków trwałych, już istniejące w Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe i MS Outlook. Powtórne wykonanie synchronizacji z tym ustawieniem wpisuje do MS Outlook zdarzenia w kształcie zapisanym w Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe.

 

Synchronizuj

Ten przycisk polecenia uruchamia proces synchronizacji zdarzeń.

 

Skopiuj do schowka

Ten przycisk polecenia kopiuje zapisy z pola Szczegóły synchronizacji do schowka systemu.

 

Wyczyść

Ten przycisk polecenia usuwa zawartość pola Szczegóły synchronizacji.

 

Szczegóły synchronizacji

W tym polu wyświetlane są zapisy informujące o przebiegu procesu synchronizacji zdarzeń.