Umowy LWD > Dialog Zapłać ratę

Drukuj

Dialog Zapłać ratę Możliwość ewidencjonowania umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy oraz obsługa umów tj. rozliczanie kosztów wynikających z umów, jest dostępna jedynie dla użytkowników, którzy posiadali licencje dla tej funkcjonalności przed wydaniem wersji 2015 programu.

Możliwość ewidencjonowania umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy oraz obsługa umów tj. rozliczanie kosztów wynikających z umów, jest dostępna jedynie dla użytkowników, którzy posiadali licencje dla tej funkcjonalności przed wydaniem wersji 2015 programu.

W tym dialogu można zarejestrować dokonanie płatności rat dla umów LWD zarejestrowanych w programie.

 

Zapłać ratę

Z tej grupy opcji należy wybrać, dla których umów będzie rejestrowane dokonanie płatności. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącej umowy - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonej na liście umowy.

Dla wszystkich zaznaczonych umów - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście umów.

Dla wszystkich umów z bieżącej listy - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich umów widocznych na liście.

 

Za miesiąc

W tym polu należy wpisać miesiąc i rok, dla których rejestrowana jest płatność. Program podpowiada dane z kolumny zaznaczonej na liście umów.

 

Data operacji

W tym polu widoczna jest data dokonywania zapłaty. Program pokazuje aktualną datę operacji ustaloną w programie.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat rejestrowanych płatności.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje zarejestrowanie płatności dla wybranych umów.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania rejestracji.