Umowy LWD > Okno Parametry umowy > Panel Raty - okno Parametry umowy

Drukuj

Panel Raty - okno Parametry umowy Możliwość ewidencjonowania umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy oraz obsługa umów tj. rozliczanie kosztów wynikających z umów, jest dostępna jedynie dla użytkowników, którzy posiadali licencje dla tej funkcjonalności przed wydaniem wersji 2015 programu.

Możliwość ewidencjonowania umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy oraz obsługa umów tj. rozliczanie kosztów wynikających z umów, jest dostępna jedynie dla użytkowników, którzy posiadali licencje dla tej funkcjonalności przed wydaniem wersji 2015 programu.

W tym panelu znajduje się tabela zawierająca plan spłaty rat zgodnie z parametrami opisującymi umowę w panelu Parametry.

Pod pozycją rata mieści się suma wszystkich wpłat za dany miesiąc. W tym układzie pierwsza rata może być sumą wpłaty wstępnej i rzeczywistej pierwszej raty.

 

Dodaj

Ten przycisk polecenia powoduje dodanie kolejnej raty do listy. Przycisk jest dostępny tylko dla umów wynajmu i dzierżawy.

 

Usuń

Ten przycisk polecenia powoduje usunięcie raty z listy. Przycisk jest dostępny tylko dla umów wynajmu i dzierżawy.

 

Kopiuj

Ten przycisk polecenia powoduje skopiowanie wskazanej kwoty do wszystkich kolejnych wierszy w tabeli.

Po wprowadzeniu zmiana kwot rat (np. po zmianie stawki VAT), podczas próby zapisania pojawi się komunikat o niezgodności sumy rat z parametrami umowy. Jego potwierdzenie spowoduje korektę kwot w opisie warunków umowy.

 

MD

Ten przycisk polecenia powoduje podzielenie kwot rat na kapitał i odsetki metodą degresywną pełną (wewnętrzna stopa zwrotu), zgodnie z zasadami Międzynardowych Standardów Rachunkowości, dla wszystkich kolejnych wierszy w tabeli.

 

MU

Ten przycisk polecenia powoduje podzielenie kwot rat na kapitał i odsetki metodą uproszczoną (równe raty), zgodnie z zasadami Międzynardowych Standardów Rachunkowości, dla wszystkich kolejnych wierszy w tabeli.

 

Zobacz również:

Sposób wyliczania NKUP