Pojęcia podstawowe > Pasek menu > Menu Firma > Dialog Zablokuj dane firmy

Drukuj

Dialog Zablokuj dane firmy

W tym dialogu można przeprowadzić operację zablokowania możliwości wprowadzania zmian do baz danych programu.

 

Uwagi dla innych użytkowników

W tym polu należy wpisać przyczynę wprowadzenia blokady. Powinna ona ułatwić innym użytkownikom decyzję o sposobie pracy z programem.

 

Zablokuj

Wybranie tego przycisku spowoduje wprowadzenie blokady.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez wprowadzania blokady.