Pojęcia podstawowe > Pasek menu > Menu Aktywacja

Drukuj

Menu Aktywacja

Menu Aktywacja jest dostępne tylko w oknie z otwartą firmą i zawiera polecenia sterujące aktywowaniem programu.

 

Zawiera następujące polecenia:

Informacja o aktywacji - otwiera okno z informacją o stanie aktywacji.

Zgłoszenie danych firmy - uruchamia proces rejestracji firmy.

Aktywacja danych firmy - otwiera okno, w którym można wprowadzić kod aktywacji.

Zmiana danych firmy - powoduje powtórzenie procedury rejestracyjnej po zmianie podstawowych danych firmy (nazwa lub NIP).

Zmiana licencji - uruchamia procedurę zmiany numeru seryjnego programu (zmiany warunków wykorzystywania programu).

 

Po zmianie licencji należy powtórzyć procedurę aktywacji.