Operacje > Wliczenie amortyzacji w koszty

Drukuj

Wliczenie amortyzacji w koszty

Operacja ta jest dokonywana w przypadku, gdy środek trwały posiada oddzielną amortyzację podatkową i naliczane kwoty umorzeń podatkowych nie są zaliczane w koszty działalności firmy. Po przeprowadzeniu tej operacji umorzenia podatkowe będą wliczane w koszty. Należy ją przeprowadzić w panelu Amortyzacja okna Środek trwały. Operację opisują następujące parametry:

 

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Dokonana dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Obowiązuje od dnia

W tym polu widoczna jest data, od której umorzenia są zaliczane w koszty.

 

Korekta rozliczenia

To pole pojawia się, jeżeli w operacji zastosowana została wsteczna korekta zaliczenia kwot umorzeń. W polu widoczna kwota korekty.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.