Centra kosztów > Zakładka Centra kosztów > Okno Tabela kont

Drukuj

Okno Tabela kont

W tym oknie można zdefiniować zestaw kont, dla którego okno zostało otworzone. W górnej części okna znajduje się tabela, umożliwiająca zdefiniowanie księgowania podstawowego, zaś w dolnej - tabela, umożliwiająca zdefiniowanie księgowania równoległego.

 

Ponad każdą z tabel umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych do tabeli.

b_dodaj

Ten przycisk polecenia uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza tabeli (definiowania następnego konta).

B_Usun

Ten przycisk polecenia usuwa podświetlony wiersz tabeli.

 

Pod nagłówkiem okna umieszczone są przyciski aktywne przy wprowadzaniu danych do kolejnego wiersza tabeli:

B_zapisz

Ten przycisk polecenia zapisuje konto zdefiniowane w kolejnym wierszu.

b_anuluj

Ten przycisk polecenia przerywa operację bez zapisywania zmian w oknie.

 

Tabela opisu zestawu

Konto Wn

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać konto, na którym będzie rozksięgowywana kwota umorzenia dla danego zestawu spośród zdefiniowanych wcześniej w panelu Lista kont.

 

Procent

W tym polu listy należy wpisać, jaki procent kwoty powinien być księgowany na wybranym koncie. Jeżeli suma liczb wpisanych w kolumnie Procent jest mniejsza od 100, należy dodać kolejne wiersze w tabelce. Podczas dodawania kolejnego wiersza program podpowie, jaki procent kwoty pozostał do rozksięgowania.

 

Konto Ma

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać konto, na którym będzie rozksięgowywana kwota umorzenia dla danego zestawu spośród zdefiniowanych wcześniej w panelu Lista kont.

 

Tabela księgowania równoległego

Konto Wn

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać konto, na którym będzie rozksięgowywana kwota umorzenia dla danego zestawu spośród zdefiniowanych wcześniej w panelu Lista kont.

 

Procent

W tym polu listy należy wpisać, jaki procent kwoty powinien być księgowany na wybranym koncie. Jeżeli suma liczb wpisanych w kolumnie Procent jest mniejsza od 100, należy dodać kolejne wiersze w tabelce. Podczas dodawania kolejnego wiersza program podpowie, jaki procent kwoty pozostał do rozksięgowania.

 

Konto Ma

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać konto, na którym będzie rozksięgowywana kwota umorzenia dla danego zestawu spośród zdefiniowanych wcześniej w panelu Lista kont.