Ustawienia > Użytkownicy > Okno Użytkownik

Drukuj

Okno Użytkownik

W tym oknie można zdefiniować lub zmodyfikować informacje o użytkowniku.

 

Nazwa użytkownika

W tym polu należy wpisać nazwę użytkownika, któremu będą przypisywane uprawnienia w programie.

 

Imię

W tym polu należy wpisać imię użytkownika.

 

Nazwisko

W tym polu należy wpisać nazwisko użytkownika.

 

Hasło

W tym polu należy wpisać ciąg znaków, który będzie wykorzystywany jako hasło.

 

Potwierdź hasło

W tym polu powtórnie należy wpisać ciąg znaków, który będzie wykorzystywany jako hasło. Dwukrotne podanie hasła ma zabezpieczać przed pomyłkami w czasie jego wprowadzania.

 

Prawa w systemie

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać grupę uprawnień, które powinien posiadać definiowany użytkownik. Wybranie grupy Uprawnienia specjalne powoduje otwarcie okna Prawa użytkownika, w którym możliwe jest indywidualne definiowanie niestandardowego zestawu uprawnień. Również wybranie przycisku polecenia b_katal powoduje otwarcie okna Prawa użytkownika.

 

Konto zablokowane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje całkowitą blokadę dostępu użytkownika do danych bez usuwania go z programu.

 

Uprawnienia administratora

Zaznaczenie tego pola wyboru nadaje użytkownikowi uprawnienia administratora w programie.

 

Zapisz

Wybranie tego przycisku powoduje zapisanie wprowadzonych danych. Może to spowodować wyświetlenie dodatkowego komunikatu, jeżeli niepoprawnie potwierdzono hasło.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku powoduje wycofanie wprowadzonych zmian.