Miejsce użytkowania > Panel Notatki

Drukuj

Panel Notatki

W tym panelu okna Miejsce użytkowania można umieścić dodatkowe notatki charakteryzujące, wybrane na drzewku katalogów w lewej części okna, miejsce użytkowania.