Operacje > Aktualizacja wartości środków

Drukuj

Aktualizacja wartości środków

Operacja ta jest dokonywana w przypadku zarządzenia jej przepisami. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk polecenia b_st_akt w oknie Środki trwałe. Operację opisują następujące parametry:

 

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Dokonana dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Na dzień

W tym polu widoczna jest data, dla której przeprowadzona została operacja.

 

Współczynnik lub Tabela aktualizacji

Te pola widoczne są zamiennie. Jest w nich informacja o sposobie przeprowadzenia aktualizacji.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków których wartość zaktualizowano w jednej operacji.