Operacje > Umorzenie wartości środka

Drukuj

Umorzenie wartości środka

Operacja ta jest dokonywana regularnie (zasadniczo co miesiąc) w celu zaliczenia części wartości środka w koszty działania firmy. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk polecenia b_st_umr w oknie Środki trwałe. Operację opisują następujące parametry:

 

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Dokonana dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Umorzenie bil.: i Umorzenie pod.:

W tych polach widoczne są odpowiednio kwoty umorzeń wartości środka trwałego naliczone w opisanej operacji.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków umorzonych w jednej operacji oraz kwot umorzeń.