Operacje > Zmiana ustawień środka w centrum kosztów

Drukuj

Zmiana ustawień środka w centrum kosztów

Operacja ta jest dokonywana w celu zaewidencjonowania zmiany centrum kosztów, do którego przypisany jest środek trwały. Należy ją przeprowadzić w panelu Środki trwałe okna Centrum kosztów. Operację opisują następujące parametry:

 

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Nowe centrum

W tym polu widoczna jest nazwa nowego centrum kosztów.

 

Poprzednie centrum

W tym polu widoczna jest nazwa poprzedniego centrum kosztów.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

W tabelce opisane są udziały środka w każdym z centrów.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.