Operacje > Zmiana miejsca użytkowania

Drukuj

Zmiana miejsca użytkowania

Operacja ta jest dokonywana w celu zaewidencjonowania zmiany miejsca użytkowania środka. Należy ją przeprowadzić w panelu Środki trwałe okna Miejsce użytkowania lub w panelu Miejsca okna Środek trwały. Operację opisują następujące parametry:

 

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Nowe miejsce

W tym polu widoczna jest nazwa nowego miejsca użytkowania środka.

 

Poprzednie miejsce

W tym polu widoczna jest nazwa poprzedniego miejsca użytkowania środka.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.