Operacje > Zatwierdzenie przyjęcia do użytkowania

Drukuj

Zatwierdzenie przyjęcia do użytkowania

Operacja ta jest dokonywana po wprowadzeniu parametrów opisujących środek trwały. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk polecenia b_st_zat w oknie Środki trwałe. Operację opisują następujące parametry:

 

Dokonana dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków zatwierdzonych w jednej operacji.